Podmínky / STORNO

FAKTURY PRO PODNIKY/ / FKSP VYSTAVUJEME.

.U všech objektů je PŘEDEM možná domluva : přistýlek, většího počtu osob,zvířecích miláčků.....bez předchozí domluvy může být nenahlášené zvíře,nebo vyšší počet osob než je kapacita objektu důvodem k navýšení ceny,nebo ukončení pobytu/ neubytování bez náhrady.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI jsou nám v některých objektech vítáni za dodržování určitých podmínek. NESMÍ zůstávat sami v objektu !!!!!!  Nesmí lezt do postelí, okusovat nábytek, ničit vybavení,zástávat sami v objektu/apartmánu...zejména psi se bojí cizích pachů a snaží se proškrábat dveřmi atd...nutný je úklid exkrementů kolem objektů. Zodpovědný páníček jistě pochopí. Vždy je nicméně nutný dotaz předem, dle rasy, typu objektu a počtu zvířat. Bez předchozí domluvy nemusí být akceptování !!!! 300.- mazlíček/pobyt.

 

---

STORNO POBYTU : pojištění od AXA s 50% slevou !!!!

Zálohy na pobyty 2022 nebo vouchery v plné výši vracíme při celkovém uzavření státem. 

Veškeré pobyty a jejich případné storno v našich objektech lze pojistit  již za několik desítek korun. Lze pojistit zálohu v plné výši až do dne příjezdu nebo i během pobytu. Nestane se tak, že například den před příjezdem Vám nebude vrácena záloha, nebo celá částka za pobyt. Pokud se tedy stane, že nebudete moci na pobyt přijet, nebo například onemocníte během pobytu, lze toto krýt až do 100% vydané částky. Pojištění je nutné sjednat do 24h od koupě, nebo zaslání zálohy na pobyt.

PRODUKT CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 8. STORNO CESTY A PŘERUŠENÍ NASTOUPENÉ CESTY ROZSAH POJIŠTĚNÍ: • úmrtí pojištěného, úmrtí osoby blízké nebo spolucestujícího (max. 30 dní před počátkem cesty) • akutní onemocnění, úraz, pojištěného, spolucestujícího, osoby blízké • rozvázání pracovního poměru (výpověď ze strany zaměstnavatele dle VPP) • varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydané ministerstvem zahraničních věcí ČR max. 7 dní před nastoupením cesty • živelná událost v místě bydliště, nezbytná přítomnost pojištěného zde • krádež, vloupání do místa trvalého bydliště, podniku (ve vlastnictví, spoluvlastnictví pojištěného), max. 7 dní před počátkem cesty, nezbytná přítomnost pojištěného.

Ceská Poj: pojištění storna cesty se sjednává pro případ finanční ztráty, kterou představují náklady, které musel pojištěný nenávratně vynaložit v souvislosti se zrušením cesty, které v této souvislosti nenávratně vynaložil na ubytování, jelikož se uhrazená záloha na pobyt nevrací.

Pojištění přerušení nastoupené cesty se sjednává pro finanční ztráty v podobě nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy. 

Allianz :pojištění stornovacích poplatků kryje náklady na cestu, které zaplatíte poskytovatelům cestovní služby (např. za letenky, UBYTOVÁNÍ, výlety aj.) a které Vám v případě zrušení cesty nejsou v plné míře vráceny. Důvod zrušení cesty, na který se pojištění vztahuje, je zejména onemocnění nebo úraz pojištěného, jeho dětí, nebo vážná událost v rodině. Všechny případy jsou definované v pojistných podmínkách